การเพิ่ม Contact Popup

Contact Popup ปุ่มแสดงข้อมูลการติดต่อที่รวมทุกช่องทางการติดต่อไว้ในที่เดียว บนหน้าเว็บไซต์ สามารถเปิด/ปิด การแสดงผล, ปรับแต่งการทำเอฟเฟค สีปุ่ม, เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลการติดต่อ ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้ Code

 

1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน คลิกเลือก ปรับแต่งเว็บไซต์ > วิตเจ็ต

2. คลิกปุ่ม เพิ่มวิดเจ็ต

 

3. เมื่อมี popup หน้าต่างขึ้นมาใหม่ ให้เลือก ติดต่อเรา

4. คลิกเลือก ป๊อบอัพแสดงข้อมูลการติดต่อ

 

หมายเหตุ

- เครื่องหมาย “ ” หมายถึง ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

 

5. คลิกเลือก ป๊อบอัพแสดงข้อมูลการติดต่อ

- ชื่อวิดเจ็ต : ตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการใช้งาน

- การแสดงวิดเจ็ต : เลือกแสดง หรือ ไม่แสดงวิดเจ็ต หน้าเว็บไซต์

- การใช้งานวิดเจ็ต : เลือกแสดงวิตเจ็ตในส่วนที่ต้องการ

๐ แสดงทุกหน้า : แสดง Contact popup ทุกหน้าบนเว็บไซต์

๐ แสดงเฉพาะหน้า... : แสดง Contact popup เฉพาะหน้าที่เลือกบนเว็บไซต์

๐ แสดงทุกหน้ายกเว้น... : แสดง Contact popup ทุกหน้า แต่ไม่แสดงเฉพาะหน้าที่เลือกบนเว็บไซต์

- แสดงชื่อวิดเจ็ต : เลือกแสดง หรือ ไม่แสดงชื่อวิดเจ็ต หน้าเว็บไซต์

- ข้อความ : ใส่ข้อความที่ต้องการ ข้อความนี้จะแสดงด้านข้าง icon ของ Contact popup

- สีวิดเจ็ต : เลือกสี Contact popup ที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์

๐ วิตเจ็ต Effect : สามารถสี Effect ของ Contact popup ที่ต้องการแสดงบนเว็บไซต์

 

6. Choose messaging apps : เลือก ช่องทางการติดต่อ และ กรอกข้อมูลการติดต่อ

  • Facebook Messenger: เป็นการแสดง Popup Chat ของ Facebook Messenger บนหน้าเว็บไซต์ ลูกค้าจะสามารถพิมพ์ถามได้ทันทีที่หน้าเว็บไซต์ วิธีการตั้งค่า
  • Facebook Link Messenger: เป็นการ link ไปหน้า Chat ของ Facebook Messenger วิธีการตั้งค่า
  • WhatsApp
  • Line
  • โทรศัพท์
  • แผนที่
  • ฟอร์มการติดต่อ

 

7. กดปุ่มบันทึก เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

 

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္