• Home

  • Domain Name စစ္ေဆးရန္

  • Home

  • Domain Name စစ္ေဆးရန္

Domain Name စစ္ေဆးရန္

လုိခ်င္ေသာ Domain Name ကို ေရြးပါ သို႕ အားလုံးေရြး ျပီး ရွာပါ
Check Domain .th

Domain Name ဝန္ေဆာင္ခ

* Free for annual website packages (according to the condition)
.com
တစ္ႏွစ္အတြက္ 450 ဘတ္
.net .org
900 ဘတ္/ႏွစ္
.biz .info
1,000 ဘတ္/ႏွစ္
.co.th .or.th .go.th .ac.th .in.th .net.th .mi.th
တစ္ႏွစ္အတြက္ 900 ဘတ္
.com ကုန္သြယ္မႈလုပ္ေသာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ပါသည္ ၊ ကုမၼဏီ(သို႕)အဖဲြ႕အစည္း အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳပါသည္
.net Computer Network (သို႕) အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ဆုိင္ေသာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္အသံုးျပဳေလ့ရွိပါသည္
.org ုအက်ိဳးအျမတ္ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းမရွိေသာအဖဲြ႕အစည္းဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ပါသည္
.biz အဖဲြ႕အစည္း, ကုမၼဏီ, Partnership, စားေသာက္ဆုိင္ဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ျပီး .com ႏွင့္ဆင္တူပါသည္
.info သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႕ေဝေသာဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ပါသည္
.co.th ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္မွတ္ပံုတင္ေသာ ကုမၼဏီ Partnership မ်ားအတြက္ျဖစ္သည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
.or.th ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္တည္ေထာင္ထားေသာ ပရိဟိတလုပ္ငန္း အဖဲြ႕အစည္း Foundation တြင္အသံုးျပဳသည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
.go.th ထိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕အစည္း ႏွင့္ စည္ပင္သာယာတြင္ သံုးသည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
.ac.th ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္သံုးသည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
.in.th ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပုဂၢဳိလ္ေရးရာတြင္အသံုးျပဳသည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
.net.th ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းNetwork စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း/အဖဲြ႕အစည္း တြင္သံုးသည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
.mi.th တပ္မေတာ္ဘက္တြင္သံုးသည္ (အသံုးျပဳေနေသာသက္ေသ)
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္