ประเภทการติดต่อ

ประเภทการติดต่อ เป็นส่วนสำหรับการจัดการประเภทการติดต่อ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงได้

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္