แผนที่ติดต่อ

เป็นส่วนแสดงแผนที่ในหน้า “ติดต่อเรา” ซึ่ง ผู้ดูแลระบบสามารถอัพโหลดรูปภาพแผนที่ หรือใช้การกำหนดที่ตั้งใน Google Map

1. เลือก “เปิด” ที่ตั้งค่าการใช้งานใน Google Map

 

 

 

2. คลิกขวา ตรงตำแหน่งที่ต้องการปักหมุดแผนที่ จากนั้นเลือก “เพิ่มเครื่องหมายตำแหน่ง”

 

 

3. จากนั้นระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้กรอก ชื่อ และรายละเอียด ของตำแหน่งที่ตั้ง จากนั้นคลิก “ตกลง”

1. เลือกรูปแผนที่ : เลือกอัพโหลดรูปภาพเพื่อใช้แสดง

2. คำอธิบาย : ระบุคำอธิบายที่ใช้แสดงข้างรูปแผนที่

3. ลำดับและการแสดง : ระบุลำดับการแสดงรูปแผนที่และกำหนดการเปิด/ปิดการแสดงรูปแผนที่

หมายเหตุ

- การเพิ่มตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบต้องทำการค้นหาพิกัดเอง

- หากต้องการลบตำแหน่งเดิม ให้คลิกขวาที่จุดหมาย แล้วคลิก “ลบ”

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္