ข้อความติดต่อ

ข้อความติดต่อ เป็นส่วนสำหรับแสดงข้อความที่ถูกส่งเข้ามาโดยผ่านทางหน้าติดต่อเรา ภายในส่วนข้อความติดต่อ ผู้ดูแลระบบสามารถอ่านข้อความ และตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความทางอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္