การจัดการบทความ

การจัดการบทความ ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Login) และเลือกเมนู “บทความ” จากนั้นเลือก “จัดการบทความ” โดยจะปรากฏ ดังรูป

- เลือกรายการบทความที่ต้องการเปลี่ยนหมวดหมู่ แล้วทำการคลิกปุ่ม “ย้าย” ดังรูป

- ระบบแสดงหน้าต่างการเปลี่ยนหมวดหมู่ของบทความ ผู้ใช้เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก” ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္