จัดการเหตุผลแจ้งลบ

หน้าจอการจัดการเหตุผลแจ้งลบ เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการเหตุผลการแจ้งลบ สามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္