• Home

  • คู่มือการใช้งาน

แจ้งลบ

เป็นหน้าจอสำหรับให้ผู้ใช้เข้ามาจัดการการแจ้งลบ โดยสามารถดูรายละเอียดการแจ้งลบความคิดเห็นนั้นได้ และสามารถลบความคิดเห็นที่ถูกแจ้งลบได้

หัวข้อย่อย

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္