คำถามที่พบบ่อย

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการคำถามที่พบบ่อย เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบใช้จัดการในส่วนของคำถามที่พบบ่อย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္