การจัดการอัลบัม

การจัดการอัลบัม คือ ส่วนที่ใช้บริหารจัดการอัลบัม เพื่อนำไปแสดงยังส่วนของงานส่วนหน้า (Frontend) โดยสามารถใช้งานได้โดยเลือกหัวข้อ “จัดการอัลบัม” ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္