การตั้งค่าอัลบัม

การตั้งค่าอัลบัม เป็นการตั้งค่าระบบอัลบัมรูปภาพและค่าปกติ (Global) ของอัลบัมรูปภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္