การจัดการสมาชิก

การจัดการข้อมูลสมาชิก ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Login) และเลือกเมนู “สมาชิก” จากนั้นเลือก “Member” โดยจะปรากฏหน้าการจัดการสมาชิก ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္