แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก

ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตั้งค่าหน้าสมัครสมาชิกได้ โดยสามารถกำหนดว่าจะให้ผู้ดูแลระบบทำการ กรอกข้อมูลอะไรได้บ้าง ข้อมูลไหนจำเป็นต้องกรอกบ้าง โดยจะแสดงรายการหัวข้อตาราง ดังรูป

1. ลำดับ : ลำดับหัวข้อสมาชิก เพื่อใช้ในการอ้างอิงสำหรับการค้นหา

2. หัวข้อ : ชื่อรายการหัวข้อแบบฟอร์ม

3. แสดงข้อมูล : การแสดงข้อมูลหัวข้อมูลในหน้าข้อมูลสมาชิก

4. แสดง : การแสดงหัวข้อในหน้าสมัครสมาชิก

5. ต้องกรอก : การบังคับให้กรอกข้อมูล และแจ้งเตือนให้กรอก

6. รูปแบบ : รูปแบบหัวข้อที่เลือก

7. จัดการ : การจัดการเกี่ยวกับหัวข้อ มีดังต่อไปนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของหัวข้อ

- “” การแก้รายละเอียดข้อมูลหัวข้อ

- “ ” การลบหัวข้อทีละรายการ

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္