การจัดการติดตามข่าวสาร

ส่วนการจัดการติดตามข่าวสาร (Subscribe) เป็นส่วนของผู้ใช้หรือสมาชิกรับการติดตามข่าวสารจาก ทางเว็บไซต์หรือระบบของเรา โดยผู้ดูแลระบบสามารถจัดการกับสมาชิกต่างที่เข้ารับการติดตามข่าวสารได้

1. Email Address : อีเมล์ที่รับการติดตามข่าวสาร

2. วันที่แก้ไข ห: วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด

3. สถานะ : สถานะของการติดตามข่าวสาร

4. จัดการ : การจัดการเกี่ยวกับหัวข้อ มีดังต่อไปนี้

- “” การแก้รายละเอียดอีเมล์

- “ ” การลบอีเมล์ทีละรายการ

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္