รายการแจ้งชำระเงิน

หน้าจอแสดงรายการแจ้งชำระเงิน เป็นส่วนที่ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อแพ็กเกจหลังจากแจ้งชำระเงินไปแล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္