จัดการจองโต๊ะ/สั่งอาหาร

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการรายการจองโต๊ะหรือสั่งอาหาร โดยจะแสดงรายการออเดอร์เรียงตามวันที่มีการรับออเดอร์ สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการและสถานะ รวมทั้งส่งการตอบรับระหว่างผู้ที่จองโต๊ะหรือสั่งอาหารได้ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္