ระบบแคมเปญ

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการแคมเปญสินค้า โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขแคมเปญในระบบ แถบจัดการแคมเปญ สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္