รายการจัดส่งสินค้า

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการรายการจัดส่งของภายในร้าน โดยจะแสดงรายการจัดส่ง สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเพื่อตรวจสอบรายการจัดส่งสินค้า แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္