ตั้งค่าเกี่ยวกับร้านค้า

เป็นการตั้งค่าซึ่งเกี่ยวกับค่าที่ใช้งานและแสดงผลในระบบ เช่นการแสดงกลุ่มสินค้า รูปแบบการจัดวางรายการสินค้า สัญลักษณ์สกุลเงิน รูปแบบการจัดส่งที่ต้องการแสดงให้ผู้ดูแลระบบเลือกตอนสั่งซื้อประกอบด้วยข้อมูลสำหรับตั้งค่า แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

1. เปิดการใช้งาน : สามารถเลือก เปิด/ปิด การใช้งาน ระบบสินค้าที่เกี่ยวข้อง

2. เรียงโดย : สามารถเลือกการเรียงลำดับได้ว่าจะเรียงตามอะไร

3. รูปแบบการแสดงรายการ : สามารถเลือกอัตราส่วนของขนาดภาพ เป็น สี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวนอน หรือ แนวตั้ง

4. จำนวนรายการที่แสดง : สามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงกี่รายการต่อหน้า

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္