กระทู้

หน้าจอการจัดการกระทู้ เป็นหน้าจอสาหรับให้ผู้ดูแลระบบทำการดูรายการกระทู้ของตนเอง ซึ่ง สามารถทำการค้นหาตามหมวดหมู่ได้ และจะแสดงเหมือนกับหน้ารายการกระทู้ แต่จะแสดงกระทู้เฉพาะของ ตนเองเท่านั้น โดยจะแสดงตามวันที่โพสล่าสุดขึ้นก่อน โดยสามารถแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္