• Home

  • คู่มือการใช้งาน

จัดแต่งรูปแบบเว็บไซต์

ระบบจัดแต่งรูปแบบเว็บไซต์ เป็นระบบที่ใช้บริหารจัดการรูปแบบเว็บไซต์ รูปแบบการแสดงผลของหน้าจอในส่วนของ Frontend โดยจัดการผ่านระบบ Backend เป็นหน้าจอที่ใช้สำหรับเรียกดูรูปแบบเว็บไซต์ทั้งหมดในระบบ สามารถทำการรูปแบบเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม การเลือกใช้เทมเพลต รวมไปถึงภาษาที่ใช้บนหน้าเว็บ โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้จะต้องมี Role (สิทธิ์การเข้าถึง) เป็น Admin เท่านั้น

หัวข้อย่อย

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္