เปลี่ยนเทมเพลต

หน้าจอเปลี่ยนเทมเพลตเป็นหน้าจอสำหรับให้เจ้าของเว็บไซต์เลือกใช้เทมเพลตที่ทาง SoGoodWeb เตรียมไว้ให้ และมีการแสดงเทมเพลตที่กำลังใช้อยู่ในปัจจุบัน รายละเอียดเบื้องต้นของเทมเพลตประกอบไปด้วย ชื่อเทมเพลต วันที่เทมเพลตเปิดให้ใช้งาน ตัวเลือกใช้เทมเพลต และ จำนวนผู้ใช้งานเทมเพลต ในส่วนของ “เปลี่ยนเทมเพลต” สามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္