ตั้งค่าการชำระเงิน

การตั้งค่าการชำระเงิน จะเป็นการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการชำระเงิน ซึ่งจะใช้แสดงในหน้าแจ้งชำระเงิน  แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္