• Home

  • News & Promotions

  • News

  • กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก

  • Home

  • News & Promotions

  • News

  • กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก

กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก

บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด นำโดย คุณอนงค์ ดุกสุขแก้ว พร้อมคณะ ได้เข้าร่วม "กิจกรรมสนับสนุนและให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ด้านอุตสาหกรรมหลัก" จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ และ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

โดยในครั้งนี้ทีมงานได้นำเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb รวมถึงซอฟต์แวร์ของบริษัทในเครือ เช่น Prosoft HRMI, Prosoft GPS, myCRM, Prosoft ibiz ไปออกบูธประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจให้พร้อมก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

บทความโดย : คุณปัญจกิตติ์ ปวงมาลา

 737
Visitor
Follow us
Create a website for free Online Stores