ตั้งค่าการติดต่อ

ในส่วนการตั้งค่าระบบติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกรูปแบบการจัดวางข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา” กำหนดผู้ใช้งาน และอีเมล์ที่ใช้ในระบบติดต่อเรา รายละเอียดการจัดการ มีดังนี้

Follow us
Create a website for free Online Stores