หมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย

เป็นหน้าจอสำหรับแสดงรายการหมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย ส่วนของหมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย เป็นการจัดกลุ่มของคำถามที่พบบ่อยอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบงานสามารถเข้าถึงคำถามต่างๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันได้สะดวก ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลหมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย ขึ้นมาแสดง ในรูปแบบของรายการ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบงานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ของหมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย ได้สะดวกขึ้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังรูป

1. ลำดับหมวดหมู่คำถาม : ลำดับการแสดงบนหน้าเว็บไซต์

2. หมวดหมู่คำถาม : ชื่อหมวดหมู่คำถามที่พบบ่อย

3. จำนวนคำถาม : จำนวนคำถามที่พบบ่อยในหมวดหมู่

4. วันที่แก้ไข : วันที่ทำการแก้ไขหมวดหมู่คำถาม

5. สถานะ : เปิด / ปิด การแสดง

6. การจัดการ : มีรายการดังนี้

- “ ” ดูประวัติการแก้ไข

- “” การแก้ไขรายการ

- “ ” การลบรายการทีละรายการ

 

Follow us
Create a website for free Online Stores