การตั้งค่าอัลบัม

การตั้งค่าอัลบัม เป็นการตั้งค่าระบบอัลบัมรูปภาพและค่าปกติ (Global) ของอัลบัมรูปภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

Follow us
Create a website for free Online Stores