ตั้งค่าการจองห้องพัก

เป็นการตั้งค่าซึ่งเกี่ยวกับค่าที่ใช้งานและแสดงผลในระบบ เช่นการเปิด-ปิดการจองห้องพัก รูปแบบการแสดงผลประเภทห้องพัก โดยข้อมูลสำหรับตั้งค่า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

Follow us
Create a website for free Online Stores