ประวัติการเข้าใช้ระบบ

ประวัติการเข้าใช้ระบบ (Log Login) เป็นการแสดงข้อมูลการใช้งานของสมาชิก ที่ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบสถานะการเข้าใช้ระบบของสมาชิก

1. การค้นหา

- คำค้น : ค้นหาจากชื่อผู้ใช้ หรือชื่อแสดง

- ประเภทสมาชิก : ค้นหาจากประเภทของสมาชิก

- สถานะ : ค้นหาจากสถานะของสมาชิกก

- วันที่เข้าระบบ : ค้นหาจากวันที่ผู้ใช้เข้าใช้งานระบบ

- วันที่ออกแบบ : ค้นหาจากวันที่ผู้ใช้ออกจากระบบ

2. ชื่อผู้ใช้ : ชื่อผู้ใช้งาน (สมาชิก)

3. ชื่อที่แสดง : ชื่อของสมาชิก

4. ไอพีแอดเดรส (IP Address) : หมายเลข IP Address ของสมาชิก

5. วันเวลาเข้าใช้งานระบบ : วันและเวลาที่สมาชิกทำการเข้าสู่ระบบ

6. วันเวลาออกจากระบบ : วันและเวลาที่สมาชิกทำการออกจากระบบ

7. เวลาการใช้งาน : ระยะเวลาที่สมาชิกเข้ามาใช้งานระบบ (แสดงหน่วยเป็นชั่วโมง)

Follow us
Create a website for free Online Stores