การจัดการสมาชิก

การจัดการข้อมูลสมาชิก ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Login) และเลือกเมนู “สมาชิก” จากนั้นเลือก “Member” โดยจะปรากฏหน้าการจัดการสมาชิก ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores