ตั้งค่าร้านอาหาร

เป็นการตั้งค่าซึ่งเกี่ยวกับค่าที่ใช้งานและแสดงผลในระบบ เช่นการเปิด-ปิดการจองโต๊ะ การเปิด-ปิดการสั่งอาหาร รูปแบบการแสดงหมวดหมู่อาหาร เมนูอาหาร โดยข้อมูลสำหรับตั้งค่า แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

Follow us
Create a website for free Online Stores