นโยบายคุกกี้

การตั้งค่าการใช้งานนโยบายคุกกี้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

1. นโยบายคุกกี้ : สามารถเลือก เปิด/ปิด การใช้งาน

2. ปุ่มยอมรับคุกกี้ทั้งหมด : ตั้งชื่อปุ่ม ยอมรับ

3. ปุ่มตั้งค่าคุกกี้ : ตั้งชื่อปุ่ม ตั้งค่าคุกกี้

4. รูปแบบการแสดงรายการ : เลือกรูปแบบการจัดวาง คุกกี้ป๊อปอัพ แบบครึ่งหรือแบบเต็ม

5. ข้อความ: ข้อความที่จะแสดงใน คุกกี้ป๊อปอัพ หรือแบนเนอร์คุกกี้

6. รายละเอียด: แสดงรายละเอียดนโยบายการใช้งานคุกกี้

Follow us
Create a website for free Online Stores