สกุลเงิน

การตั้งค่าสกุลเงิน สำหรับใช้ในระบบสินค้า โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores