หมวดหมู่สินค้า

สามารถจัดการหมวดหมู่สินค้าได้ โดยสามารถเพิ่ม ลบ หมวดหมู่สินค้า สามารถเลือกแสดงหรือไม่ แสดงหมวดหมู่ สามารถทำการย้ายหรือคัดลอกได้ สามารถค้นหาหมวดหมู่สินค้า อธิบายความหมายของปุ่ม ต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังรูป

1. ลำดับสินค้า : แสดงลำดับที่อ้างอิงในสินค้าตามเงื่อนไขที่ใช้ค้นหา

2. รหัสสินค้า : แสดงรหัสสินค้าแต่ละรายการ

3. ชื่อสินค้า : แสดงชื่อสินค้าแต่ละรายการ

4. หมวดหมู่สินค้า : แสดงหมวดหมู่ของสินค้าในแต่ละรายการ

5. เข้าชม/สั่งซื้อ : แสดงจำนวนผู้เข้าชมสินค้า หรือ กดสั่งซื้อ

6. แนะนำสินค้า : ขายดี แนะนำ มาใหม่

7. สถานะ : สามารถกดเปิด/ปิดการแสดงสินค้าในหน้ารายการสินค้า Frontend

8. เครื่องมือ : เครื่องมือรายการสินค้า มีดังนี้

- “ ” ประวัติรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรายการของสินค้า

- “” การแก้ไขรายการสินค้า

- “ ” การลบสินค้าทีละรายการ

Follow us
Create a website for free Online Stores