ระบบคูปอง

ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการคูปองสินค้า โดยการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขคูปองในระบบ แถบจัดการคูปอง สามารถอธิบายความหมายของปุ่มต่างๆในแถบ แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores