การจัดการข้อมูลส่วนตัว

1. เมื่อทำการสมัครสมาชิกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัว โดยการคลิก ปุ่ม “ ” ด้านขวามือของจอแสดงผล แล้วเลือก “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”2. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามกำหนด แล้วกดปุ่ม “บันทึก” (การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ สามารถเปลี่ยนรูปประจำตัว หรือรหัสผ่านใหม่ได้)3. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน คลิกปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” และระบุรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่าน ใหม่พร้อมกับยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยัน”หมายเหตุ

- เครื่องหมาย “ ” หมายถึง ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

Follow us
Create a website for free Online Stores