หน้าหลัก

หน้าจอหลัก เป็นหน้าหลัก Backend ของระบบเว็บบอร์ดสำหรับ ผู้ดูแลระบบเว็บบอร์ดเป็นที่ที่คุณ สามารถตั้งกระทู้ถามข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ โดยการตั้งคำถามแบบนี้จะเป็นการถามแบบเปิดเผย คือ นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว ยังมีผู้ใช้อื่นๆ ที่จะสามารถช่วยตอบคำถามของคุณได้ นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ ให้กับอีกหลายท่านที่มีคำถามเดียวกันด้วย โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores