ปรับแต่งเว็บไซต์

ผู้ดูแลระบบจะต้องทำการเข้าสู่ระบบ (Login) และเลือกเมนู “ปรับแต่งเว็บไซต์” จากนั้นเลือก “วิดเจ็ต” เป็นหน้าจอสำหรับการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ รวมทั้งการเพิ่ม CSS เพื่อให้เว็บไซต์เป็นไปตามความต้องการได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 15 หัวข้อ ดังรูป

เป็นส่วนที่สามารถเก็บ widget ที่สร้างแล้ว แต่ยังไม่ต้องการใช้ เพื่อความสะดวกในการจัดการ Widget โดยการเลือก widget ที่ต้องการเก็บ คลิก แล้ว ลากลงมาเก็บใส่ส่วน Widget Store ดังรูป

Follow us
Create a website for free Online Stores