ตั้งค่าเกี่ยวกับทัวร์

เป็นการตั้งค่าซึ่งเกี่ยวกับค่าที่ใช้งานและแสดงผลในระบบ เช่นการเปิด-ปิดการจองทัวร์ รูปแบบการแสดงผลประเภทห้องพัก โดยข้อมูลสำหรับตั้งค่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

Follow us
Create a website for free Online Stores