ตรวจสอบโดเมนเนม

ระบุชื่อโดเมนเนม เลือกนามสกุลที่ต้องการ หรือ "เลือกทั้งหมด" แล้วกด "ค้นหา"
เช็คโดเมน .th

ค่าบริการจดโดเมนเนม

* ฟรี .com เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจเว็บไซต์ (อ้างอิงตามเงื่อนไข)
.com
600 บาท/ปี
.net .org
900 บาท/ปี
.biz .info
1,000 บาท/ปี
.co.th .or.th .go.th .ac.th .in.th .net.th .mi.th
900 บาท/ปี
.com เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการค้า, บริษัท หรือองค์กร นิยมใช้งานมากที่สุด
.net ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเตอร์เน็ต
.org เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร สมาคมการกุศลต่าง ๆ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
.biz เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน และห้างร้านต่าง ๆ คล้าย ๆ กับ .com
.info เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
.co.th บริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและตั้งอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น (หลักฐานที่ใช้)
.or.th หน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและไม่หวังผลตอบแทนทางธุรกิจ (หลักฐานที่ใช้)
.go.th หน่วยงานของรัฐบาลไทย รวมถึง อบต. อบจ. เทศบาล (หลักฐานที่ใช้)
.ac.th สถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทย (หลักฐานที่ใช้)
.in.th หน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (หลักฐานที่ใช้)
.net.th หน่วยงาน/องค์กรทำธุรกิจด้านเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (หลักฐานที่ใช้)
.mi.th หน่วยงานทางทหาร (หลักฐานที่ใช้)
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์