• Home

  • การตั้งค่าเว็บไซต์

การตั้งค่าเว็บไซต์

  • Home

  • การตั้งค่าเว็บไซต์

การตั้งค่าเว็บไซต์

การตั้งค่าเว็บไซต์ เป็นการกำหนดชื่อเว็บไซต์ โดยจัดการผ่านระบบงานส่วนหลัง (Backend) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์,ภาษาของเว็บไซต์ และการกำหนด Keyword ประเภทของเว็บไซต์ของคุณ ใน SEO เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้นหา

VDO การตั้งค่าเว็บไซต์

1. การเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์

0.57

2. การตั้งค่า SEO

1.24

3. การเพิ่มภาษา

1.55

4. การตั้งค่าอีเมล์รับการแจ้งเตือน

0.20

5. การแสดงสกุลเงิน

0.45

 580
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္