• Home

  • ติดต่อเรา

ระบบติดต่อเรา

  • Home

  • ติดต่อเรา

ระบบติดต่อเรา

ระบบติดต่อเรา เป็นระบบสำหรับการจัดการช่องทางการติดต่อ และการรับข้อความติดต่อจากภายนอก โดยผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มสิทธิ์ในการเข้าใช้งานการตั้งค่าติดต่อเรา

VDO การตั้งค่าติดต่อเรา

1. เพิ่มข้อมูลติดต่อเรา

0.30

2. เพิ่มฟอร์มติดต่อเรา

0.30

3. เพิ่มแผนที่ติดต่อเรา

0.51

4. ตั้งค่าติดต่อเรา

0.43

 292
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္