SSL Certificates

ใบรับรองความปลอดภัย

เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (SSL Certificates) ที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ssl

SSL Certificates คืออะไร?

SSL คือ เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์ และ เพิ่มความปลอดภัยในการ รับ-ส่ง ข้อมูล ด้วยการเข้ารหัสข้อมูล โดยสังเกตได้จาก URL เว็บไซต์ จะแสดงแถบสีเขียว ว่า ปลอดภัย และจะเรียกผ่านโปรโตคอล HTTPS

ssl ความปลอดภัย

ทำไมต้องใช้ SSL

ข้อมูลสำคัญ

เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลสาคัญ เช่น รหัสผ่านจะถูกเข้ารหัส อย่างปลอดภัย

ความน่าเชื่อถือ

เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์

แสดงรูปกุญแจล็อกบน Browser ผู้ใช้มั่นใจในการเข้าเว็บไซต์ของคุณ

อันดับการค้นหา

เพิ่มอันดับการค้นหาใน Google

Google ให้คะแนนอันดับผลการค้นหา เว็บไซต์ https:// ดีกว่าเว็บไซต์ http://

บริการติดตั้งใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์

1 ปี

1,200 บาท

2 ปี

2,200 บาท

3 ปี

3,000 บาท

 เงื่อนไขการให้บริการ :
  • ใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานต่อ 1 เว็บไซต์ (Domain Validation: DV)
  • ใบรับรองความปลอดภัยเว็บไซต์ สำหรับการใช้งานกับระบบ SoGoodWeb หรือ Web Application บน Windows Server เท่านั้น
สนใจใช้บริการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Sale : 081-358-0058, 081-358-0056 Support :02-402-6136 
Email :contact@sogoodweb.com Line : @sogoodweb
 14584
ဝင္ၾကည့္သူ
Follow us
Online Store ႏွင့္ဖန္တီးထားေသာဝဘ္ဆိုဒ္ အခမဲ့လုပ္ရန္