กิจกรรม งานหลักสูตร พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

กิจกรรม งานหลักสูตร พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism)

        ทีมงานบริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ในงานหลักสูตร พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) ที่ทาง Depa จัดทำร่วมกับ ธนาคาร ธ.ก.ส. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:30 - 16:30 น. ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ 

         โดยในครั้งนี้ทีมงานได้นำเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb รวมถึงซอฟต์แวร์ของบริษัทในเครือ เช่น โปรแกรมบัญชี myAccount Cloud ไปประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเหมาะสม


ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมมนา 170
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์