ระบบแกลลอรี่

ระบบแกลลอรี่

ระบบแกลลอรี่ของ SoGoodWeb

ตั้งค่าอัลบัมแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

การแสดงรายการหมวดหมู่

การแสดงรายการหมวดหมู่

การแสดงรายการหมวดหมู่ เป็นส่วนที่ใช้ตั้งค่าอัลบัมที่แสดงในหมวดหมู่

รายการอัลบัมที่แสดง

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับตั้งค่ารูปแบบของรูปภาพที่จะแสดงในอัลบัม และสามารถระบุจำนวนรูปที่ต้องการแสดงในแต่ละหน้าได้

รายการอัลบัมที่แสดง

ระบบอัลบัม
เลือกทำการตั้งค่าตามรายละเอียดของหน้าจอ
รูปแบบการแสดงผล
เลือกเพื่อให้หน้าจอทำการแสดงผลตามแบบ ที่เลือกให้แสดง
สามารถเลือกการเชื่อมโยงโดย tags
เลือกการเรียงลำดับ
เพื่อการแสดงผลหน้าจอ
เมื่อกดตั้งค่าจะปรากฎหน้าจอดังนี้

 

 

อัลบัมที่เกี่ยวข้อง

 เปิดปิดระบบอัลบัมเชื่อมโยง
ส่วนสำหรับระบุสถานการณ์เปิดปิดระบบอัลบัมเชื่อมโยงหรืออัลบัมที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงโดยใช้ Tag
ส่วนสำหรับระบุการเชื่อมโยงว่าจะใช้การเชื่อโยงโดน Tag หรือกำหนดเองถ้า กำหนดเอง จะใช้ข้อมูลอัลบัมที่เกี่ยวข้องในหน้าการเพิ่มหรือแก้ไขอัลบัม
การเรียงลำดับการแสดงอัลบัมเกี่ยวข้อง
ส่วนสำหรับระบุรูปแบบการเรียงลำดับการแสดงอัลบัมที่เกี่ยวข้องว่า จะเรียงตามอะไร เช่น เรียงตามจำนวนผู้เข้าชม เรียงตามวันที่อัพเดต เป็นต้น
 3615
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์