ทีมงานพัฒนาระบบ SoGoodWeb จากบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับ ISO

ทีมงานพัฒนาระบบ SoGoodWeb จากบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับ ISO

ใบรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Sogoodweb
 
เป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้แผนกวิจัยและพัฒนา ของบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน ISO/IES 29110 Basic VSE Profile จากมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของสินค้าจาก บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด และบริษัทในเครือได้เป็นอย่างดีว่า วันนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ที่เราพร้อมที่จะพัฒนาและ  ยกระดับคุณภาพของสินค้ามากขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
 
บริษัท โปรซอฟท์ เว็บ จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป SoGoodWeb เป็นสินค้าที่ผลิตและพัฒนาโดยทีมงาน Research & Development จากบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เป็นตัวชี้วัดได้ว่า สินค้าของ SoGoodWeb เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของมูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ที่พึงจะได้รับคุณภาพสินค้าสูงสุดจากเราสืบไป
 

ข่าวโดย : คุณทิพจุฑา ดุเหว่า

 1901
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์