SoGoodWeb มุ่งเป็น Social Enterprise ระดับโลก

SoGoodWeb มุ่งเป็น Social Enterprise ระดับโลก

Social Enterprise Group
SoGoodWeb จะเป็นแหล่งสร้างงานให้กับคนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาสเป็นจำนวนมาก เราคาดหวังว่างานการพัฒนาเว็บไซต์จากทั่วประเทศจะถูกสร้างสรรค์จากคนเชียงใหม่
เราจะรับเด็กชาวเขา-ชาวดอยมาทำงานร่วมกันพวกเขาจะได้รับการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 เดือนเพื่อสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการติดต่อสื่อสารการทำงานร่วมกับคนอื่น เราจะเติมเต็มให้ทั้งทักษะความรู้ และทักษะการใช้ชีวิต
เราต้องการสร้างงานที่นี่หลายร้อยตำแหน่ง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเด็กๆมาพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งเพราะเรามีการขยายงานจากการรับพัฒนาเว็บไซต์มาเป็นการทำ E-Marketing ครบวงจร เราพร้อมรับงานทางด้าน Digital Content
เราต้องการสร้างคนจากที่ไม่เป็นอะไรเลย ขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ทุกคนก็จะได้โอกาสจากที่นี่ เพราะเราต้องการ "สร้างคน" ให้เติบโตเป็นคนดีเพื่อรับใช้สังคมต่อไป

 

บทความโดย : คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ CEO Prosoft Group

 1285
ผู้เข้าชม
Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์