ฟอร์มข้อความติดต่อ

เป็นส่วนที่ใช้แสดงฟอร์มการติดต่อเพื่อให้ผู้ใช้งานส่งข้อความเข้ามาในระบบได้ โดย ถ้าตั้งค่าปิดจะไม่แสดงฟอร์มในหน้าติดต่อเรา และแสดงรายละเอียดเฉพาะข้อมูลการติดต่อในหน้า “ติดต่อเรา” ในกรณีที่เปิดการใช้งานจะสามารถจัดการฟอร์มติดต่อได้ดังนี้

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์