การตั้งค่ารายการบทความ

ส่วนของการตั้งค่าการแสดงผลหน้ารายการบทความ (Frontend) โดยประกอบด้วยการตั้งค่า 3 ส่วน ดังนี้

1. เปิดปิดการใช้งานและการเชื่อมโยงโดย Tags : การเปิดปิดการใช้งานของบทความที่เกี่ยวข้องและการกำหนดบทความที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงกับ Tags

2. เรียงโดย : การกำหนดการแสดงรายการบทความที่เกี่ยวข้องโดยเรียงตามสถานะต่างๆ

3. รูปแบบการแสดงรายการ : การกำหนดการแสดงรายการบทความที่เกี่ยวข้องตามรูปแบบที่ต้องการ

4. จำนวนรายการที่แสดง : การกำหนดจำนวนรายการที่จะแสดงในหนึ่งหน้า

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์