จัดการแจ้งลบแกลเลอรี่

หน้าจอการแจ้งลบความคิดเห็นแกลเลอรี่และรูปภาพ เป็นหน้าจอสำหรับแสดงแจ้งลบความคิดเห็นของแบบแกลเลอรี่และรูปภาพ สามารถแบ่งออกเป็น สามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ดังรูป

Follow us
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์